چه چیز دیگری مهم است؟

نویسندگان: Kai Janik & Isabelle Melcher

صراحت، صبر و قدردانی از سمتِ محیط اطراف، پشت سر گذاشتن سختی‌های شرایط پزشکی و حقوقی و موانع موجود در مسیر گذار را آسان می‌کند. با پدیداری و شناخت بیشتر افراد ترانس از طریق رسانه‌ها، پیشنهادات آموزشی، امکانات اینترنت و سایر تحولات، تصویری واقع گرایانه‌تر از افراد ترانس در جامعه شکل می‌گیرد که در نتیجه دوستان و اعضای خانواده این افراد در بسیاری از موارد از پشتیبانی این افراد خوشحال می‌شوند. واکنش‌های انکاری اغلب ریشه در کمبود دانش و ترس فردی دارد. گفتگو در این‌باره کمک شایانی می‌کند. اغلب افراد بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا انتظار می‌رود در مورد آشکارسازی واکنش مثبت نشان می‌دهند. صبر همچنین می تواند عامل مهمی باشد. روند آشکارسازی درونی شما می‌تواند مدتهای مدید ادامه یابد و افراد بیرونی نیز برای مواجه شدن با موضوع نیز به زمان نیاز دارند. صبر درباره خود نیز لازم است. مسیر برایتان روشن است؟ ممکن است این احساس را داشته باشید که همه چیز می‌توانست کمی سریع‌تر پیش رود! در اینجا مهم است که مدام اهداف خود را به خود یادآوری کنید، آنها را از نظر امکان سنجی بررسی کنید، و مکث کنید و به خود زمان دهید تا بتوانید به تغییرات جدید عادت کنید، سپس بخاطر اهداف بدست آمده تا هر مرحله جشن بگیرید و آن را به خود یادآوری کنید. در اینجا حمایت افرادی که گوش می‌دهند و شجاعت می‌بخشند نیز بسیار موثر است. در گروههای خودیاری، گروههای جوانانی که آشکارسازی می‌کنند و همچنین آنلاین، فرصتهای تبادل نظر و تجربه با افرادی که در مسیری مشابه هستند، وجود دارد. احساس اینکه تنها نیستی، می‌تواند بسیار تسکین دهنده باشد. امکان گفتگو با کسی که صرفا گوش می‌کند و ترس و نگرانی را به همان اندازه جدی می‌گیرد که برای شما وجود دارد، همانند تجارب مثبت مربوط به گذار، می‌تواند کمک بزرگی باشد. اینها می توانند همراه درمانگران، دوستان و یا اعضای خانواده باشند. امروزه نیروهای متخصص نیز می‌توانند از فرصت‌های آموزش بیشتری استفاده کنند و بسیاری از شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای از Diversity Managment برخوردار هستند که LGBTIQ را مد نظر قرار می‌دهند.

Last updated: 10.03.2021

nach oben