مقدمه و درآمدی بر LSBTIQ

در این وب‌سایت ما مروری بر جنسیت‌ها و همچنین گرایش‌های جنسی مختلف از دیدگاه روانشناسی خواهیم داشت.

ما نگاهی می‌اندازیم به:

  • خصوصیت‌های بدنی که جنسیت را تعیین می‌کنند
  • هویت جنسی
  • نقش جنسیت
  • گرایش جنسی

در تعاریفی که ما در اینجا ارایه می‌دهیم سعی بر آن رفته که آخرین تحولات زبانی در حوزه مشاوره روانشناختی و در تساوی حقوق گروهLSBTIQ لحاظ گردد. اما نباید نادیده انگاشت که گفتمانهای مربوط به این حوزه دایما در حال تغییر می‌باشند. این به این صورت است که عناوینی که تا دیروز مورد قبول واقع می‌شدند، ممکن است امروز مساله ساز تلقی گردند.

علاوه بر این، افراد به صورت شخصی، زمانی که در مورد خودشان به صورت جداگانه صحبت می‌کنند، به طور معمول زبان مخصوص خودشان را به کار می‌بندند که این می‌تواند از زبان رسمی فاصله داشته و متفاوت از آن باشد. استفاده از لغاط مناسب در این حوزه همیشه آسان نیست و البته که پیش می‌آید که همه ما اشتباه کنیم.

آن چیز که مهم است، آمادگی همیشگی ما برای یادگیری و نیز گوش دادن به آسیب‌دیدگان است. ما باید مردم را با آنچه دوست می‌دارند خوانده شوند بنامیم و نه با تحمیل عقیده و تصور خود آنها را برنجانیم.

چه ساختاری از جنسیت علاوه بر جنسیت همسو جنسیتی مرد / زن وجود دارد؟ 

نویسندگان: Kai Janik & Isabelle Melcher

برخلاف تصور غلط گسترده در جامعه ما مبنی بر اینکه جنسیت صفر و یکی است، یعنی فقط مردان و زنان را به عنوان گزینه‌‌های احتمالی شامل می‌شود، جنسیت طیف متنوعی است. فقط در سطح جسمی، خصوصیات جنسیتی از فردی به فرد دیگر متفاوت است و صرفا فقط با دو دسته قابل ارایه روبرو نیستیم. این امر به ویژه در مثال افراد بین جنسی مشهود است، که اکنون گزینه انتخاب جنسیت سوم و مثبت برای آنها ایجاد شده است. هویت جنسیتی همچنین دربرگیرنده جنبه های اجتماعی و نیز آگاهی از جنسیت خود شخص نیز می‌باشد. این امر می تواند در طول زندگی یا بسته به شرایط یا به طور موقت تغییر کند. در این میان ادراک از خود و درک از دیگری و یا اینکه چه جنبه‌هایی، چه زمان و چگونه بروز داده می‌شوند، نقش تعیین کننده دارد.

افراد فهم متفاوتی از جنسیت دارند و با توجه به این دیدگاه، موقعیت خود را پیدا می کنند. برخی خود را جریانی ممتد بین زن و مرد بودن می‌یابند – برخی تک قطبی هستند، برای برخی جنسیت بینابینی است و بعضی خود را خارج از تمام دسته‌بندی‌ها می‌یابند. جنسیت خود را می‌توان به عنوان یک نقطه ثابت، به عنوان یک تغییر رفت و برگشتی، وجود چندین جنس به طور همزمان و یا به عنوان یک امر متحرک درک کرد. اصطلاحاتی که این مساله را توصیف می‌کنند عبارتند از " جنسیت سیال"، "خارج از جنسیت" یا " دوجنسیتی". "غیر باینری" و یا "خارج از جنسیت" اغلب به عنوان مجموعه‌ی در برگیرنده این هویت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از افرادی که نمی توانند با هیچ جنسیتی همذات پنداری کنند، خود را " بدون جنسیت" می‌نامند. همه این اصطلاحات فقط تقریب‌هایی هستند که هدف آنها تسهیل ارتباطات است و تعاریفی مطلق نیستند، زیرا فقط هر شخص تنها خود می‌تواند تعریفی بهتر از جنسیتش ارایه دهد.

 

گرایش جنسی

نویسندگان: Leyla Jagiella & Moe Albarzawi

گرایش جنسی یعنی یک فرد به چه کسی تمایلات خاص برای رابطه جنسی و یا ارتباط عاطفی و ا رابطه‌ای به گونه دیگر دارد. این می‌تواند شامل همجنسگرایان مرد وزن، دگرجنس‌گراها، بی‌جنسگرایان و نیز سایر افراد با تمایلات جنسی متفاوت باشد. 

همجنسگرایی:

اصطلاح همجنسگرایی به معنای میل جنسی و یا عاطفی به افرادی از جنسیت یکسان است. امروزه همجنسگرایان مرد اصطلاح گی/شُوول و همجنسگرایان زن اصطلاح لزبیَن/لزبیش را در توصیف گرایش جنسیشان ترجیح می‌دهند.

دگرجنس‌گرایی:

اصطلاح دگرجنس‌گرایی به معنای میل جنسی و یا عاطفی به افرادی از جنسیت‌های متفاوت است در اینجا منظور مردی است که در درجه اول از نظر جنسی وعاطفی تمایل به برقراری ارتباط با زنان دارد و نیز زنی که در درجه اول از نظر جنسی و عاطفی تمایل به مردان دارد. در زبان آلمانی اغلب برای بیان این نوع تمایل به صورت مخفف از هِتِرو (hetero) استفاده می‌شود. 

دوجنس‌گرایی:

دوجنس‌گرایی به معنای تمایل جنسی و یا عاطفی است که فارغ از جنسیت فرد هم مردان و هم زنان را شامل می‌شود. علاوه بر دو جنسیت مرسوم زن و مرد، به تمایل رابطه جنسی و عاطفی با تمام جنسیت‌ها نیز دوجنس‌گرایی می‌گویند. در مورد اخیر امروزه بیشتر از اصلاح همه‌جنس‌گرایی (pansexualität) استفاده می‌شود. 

بی‌جنس‌گرایی:

بی‌جنس‌گرایی نیز یک تمایل جنسی همانند دگرجنس‌گرایی، هم‌جنس‌گرایی و یا دوجنس‌گرایی است. بی‌جنس‌گرایی بیش از هر چیز در تمایلات عاطفی و عاشقانه نمو پیدا می‌کند. افرادی که خود را بی‌جنس‌گرا می‌دانند معمولا تمایل به رابطه جنسی یا ندارند و یا به ندرت ابراز تمایل به رابطه می‌کنند. 

گرایش جنسی و هویت جنسی

یک مرد و یا یک زن تراجنس می‌تواند همچون یک مرد و زن همسوجنس همجنسگرا باشد و یا حتی دگرجنس‌گرا. تعیین کننده گرایش جنسی در واقع هویت جنسی است و نه بدن فرد به عنوان مثال: یک زن تراجنس می‌تواند دگرجنس‌گرا باشد زمانی که تمایلش به مردان باشد و یا همجنسگرا نامیده شود، زمانی که تمایل و اشتیاق به زنان داشته باشد، این کاملا صرف نظر از اینست که آیا او عمل همانندسازی جنسیتی را داشته است یا خیر .

کوییر:

کلمه کوییر (queer) می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد این اصطلاح معمولا به مثابه چتری است که همه افراد گروه LSBTIQ را در بر می‌گیرد اما همچنان نمی‌تواند معنای خاص خودش را نیز داشته باشد. افراد زیادی هستند که زمانیکه نتوانند هویت خود را در دسته‌بندی LSBTIQ تعریف کنند، خود را آشکارا به عنوان کوییر می‌شناسند و این به این علت است که آنان دسته‌بندی LSBTIQ را محدود می‌پندارند. بعضی‌ها هم تمایل دارند با بکار بردن اصطلاح کوییر فرصتی برای بازاندیشی در مورد گرایش جنسی و یا هویت جنسی خود داشته باشند. 

 

سوالات مهم هنگام آشکارسازی

 

Last updated: 12.03.2021

nach oben