LSBTIQ – Giriş

Bu internet sitesinde farklı cinsiyet ve cinsel yönelimlerin psikolojik açıdan tanıtımını yapacağız.

Ele alacağımız konular:

  • Biyolojik özelliklere dayalı cinsiyet
  • Cinsiyet kimliği
  • Cinsiyet rolü
  • Cinsel yönelim

Tanımlamalarımızda kullandığımız dil, daima psikolojik danışmanlığın ve LSBTIQ toplumunun en güncel gelişmelerine dayalıdır. Elbette, dil sürekli değiştiği için, dün kullanması kabul edilebilir tanımlar bugün sorunlu olabiliyor.

Bunun üzerine, insanlar söz konusu kendileri olduğu zaman kendi tercihleri doğrultusunda kavramlar kullanmak isterler ve bunlar bazen resmi dil kurallarından farklı olabilir. Dolayısıyla, “doğru” kavramları kullanmak bazen hepimiz için zor olabiliyor ve hepimiz bu konuda hatalar yapıyoruz.

Önemli olan, bu bağlamda sürekli yeni şeyler öğrenmek için açık olmamızdır. İnsanları tanımlarken kendi görüşlerimizi dayatmak yerine, kişilerin şahsen tercih etmiş oldukları ve hakaret olarak algılamadıkları kavramları kullanmamız gerekir. 

Kadın/erkek olarak ayıran cis-gender kimliğinin yanı sıra hangi cinsiyet kimlikleri vardır?

Yazarlar: Isabelle Melcher & Kai Janik

Cinsiyetin, yalnızca kadın veya erkek olarak ayrılması, toplumda kök salmış yanlış bir algıdır. Aksine, cinsiyet bir çok çeşitliliği olan bir spektrumdur. Bedensel olarak baktığımızda bile, cinsiyet özellikleri insandan insana değiştiği için, cinsiyet yalnızca iki kategoriyle tam anlamıyla tanımlanamaz. Burada, özellikle interseks insanlar iyi bir örnektir. Artık onlar için de üçüncü ve daha pozitif bir cinsiyet arasında seçebilme imkanı bulunmakta. Cinsiyet kimliği, hayat boyunca bir kere ya da duruma göre de değişebilir. Burada bir etken, kişinin kendini nasıl algıladığı ve aynı zamanda etrafından nasıl algılandığıdır.

İnsanlar, cinsiyeti çeşitli yönlerle algılarlar ve bu algı doğrultusunda kendilerini konumlarlar. Bazı insanlar, kendilerini erkek ya da kadın kavramların arasında, bu kavramların birinde ya da tamamen dışında konumlar. Kişi kendi cinsiyetini sabit, değişken ya da birden fazla cinsiyetten oluşan bir kimlik olarak algılayabilir. Bu durumları anlatmak için şu kelimeler kullanılır: “genderfluid”, “genderqueer” ya da “bigender”. Çoğu zaman “non-binary” kavramı, bu cinsiyet kimliklerin tümünü kapsayan çatı kelime olarak kullanılır. Kendilerini “agender” olarak tanımlayan insanlar, kendilerini mevcut hiçbir cinsiyette konumlandıramaz. Bu terimlerin tümü, mutlak tanımlamadan daha çok iletişimi kolaylaştırmayı amaçlayan deneyimlerdir, çünkü her insan kendini bu imkanların toplamıyla özdeşleştirebilir.

Cinsel yönelimler nelerdir?

Yazarlar: Leyla Jagiella & Moe Albarzawi

Cinsel yönelim, bir kişinin hangi insana karşı cinsellik, romantik ya da duygusal çekimleri olduğunu tanımlar. Bu, eşcinsel (gay), lezbiyen, heteroseksüel, aseksüel ve diğer yönelimler içerebilir.

Eşcinsellik:

Eşcinsellik kelimesi, bireyin kendisiyle aynı cinsiyete ait olan insanlara karşı duyduğu cinsel ve/ya da romantik arzuyu tanımlar. Eşcinsel erkekler günümüzde çoğu zaman “gay” kelimesini tercih ederken, eşcinsel kadınlar ise “lezbiyen” kelimesini tercih ederler.

Heteroseksüellik:

Heteroseksüel kelimesi, bireyin karşı cinse karşı duyduğu cinsel ve/ya da romantik arzuyu tanımlar. Yani örneğin, bir erkek yalnızca kadınlardan hoşlanıyorsa, ya da bir kadın yalnızca erkeklerden hoşlanıyorsa, bu kişiler heteroseksüeldir. Almanca’da kısaltma olarak “hetero” kelimesi kullanılır.

Biseksüellik:

Biseksüel kelimesi, bireyin hem kadınlara hem de erkeklere karşı duyduğu cinsel ve/ya da romantik arzuyu tanımlar. İki cinsiyet kavramı dışında da, biseksüellik tüm cinsiyetlere karşı duyulan arzuyu tanımlayabilir. Bu durumda, günümüzde sıkça “panseksüel” kelimesi de kullanılır.

Aseksüellik:

Aseksüellik de tıpkı heteroseksüellik, eşcinsellik ve ya biseksüellik gibi bir cinsel yönelimdir. Fakat aseksüel bir bireyin karşısındaki insana duyduğu ilgi, cinsel arzudan daha çok duygusal bir arzudur. Kendilerini “aseksüel” olarak tanımlayan bireyler hiç ya da düşük düzeyde cinsel arzu yaşarlar. .

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği:

Trans bir erkek ya da trans bir kadın hem heteroseksüel hem de eşcinsel olabilir, tıpkı bir cis erkek ve cis kadın gibi. Cinsel yönelimi tanımlamak için önemli olan, kişinin cinsiyet kimliğidir, bedeni değil. Örneğin: Trans bir kadın erkeklerden hoşlandığı zaman “hetero”, kadınlardan hoşlandığı zaman da “lezbiyen” olarak tanımlanıyor. Bu durumun, yani cinsel yönelimin, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirip geçirmediğiyle bir alakası yoktur.

Queer:

Queer kelimesi çeşitli anlamlar taşıyabilir. Çoğu zaman tüm LGBTQI* bireylerini tanımlamak için kısa ve genel bir kavram olarak kullanılır, ama aynı zamanda daha somut anlam da taşıyabilir. Kendilerini yukarıda açıklamış olduğumuz kimliklerden birine ait hissetmeyen ya da onları fazla kısıtlayıcı olarak algılayan bir çok insan kendilerini “queer” olarak tanımlıyor. Bazı insanlar da “queer” kelimesini kendi cinsiyet kimliklerinden ve cinsel yönelimlerinden emin olmadıklarını ve bunları sorguladıklarını ifade etmek için kullanıyor.

Coming-Out için önemli sorular

Last updated: 12.03.2021

nach oben