Sağlıklı çeşitlilik

Yazarlar: metin APA’ya dayalı olarak, M. Albarzawi, Luise Kenntner, Uta Krüger ve Dr. phil. Gisela Wolf tarafından yazılmış ve çevrilmiştir.

LSBTIQ* olmak, LSBTIQ* olmamak kadar sağlıklıdır!

Cinsel yönelim (Sexuelle Orientierung)

Lezbiyen, gay, biseksüel ya da heteroseksüel yönelimler psikolojik rahatsızlık değildir. Bilimde, cinsel yönelim ve psikopatoloji arasında nedensel ilişki bulunmamıştır. Bazı insanlar hâlâ lezbiyen, gay ya da biseksüel insanların “hasta” olduğu önyargısına insansa bile, önemli tıbbi örgütler (örneğin Dünya Sağlık Örgütü) ve psikoterapik örgütler yıllardır sürdürülen bilimsel araştırmalara ve klinik tecrübelere dayanarak şu sonuca varmışlardır: bahsi geçen tüm cinsel yönelimler sağlıklıdır. Yani lezbiyen, gay ve biseksüel ilişkiler bir bağlılığın göstergesi olup, tıpkı heteroseksüel ilişkiler gibi duygusal kaliteye ve süreye sahiptir ve yine onlar gibi iyi veya kötü gidebilir.

Cinsiyet kimliği (Geschlechtsidentitat)

Uluslararası Hastalık Sınıflamasının on birinci revizyonunda (ICD-11) “Transseksüellizm” terimi “Psikolojik ve Davranış Bozuklukları” bölümünden çıkartılıp cinsiyet sağlığıyla ilgilenen “Cinsiyet uyuşmazlığı” bölümünde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın amacı, trans* bireylerin önemli sağlık hizmeti ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek ve psikopatolojiye engel olmaktır.

Non-binary olan ya da kendilerini “divers” (“muhtelif”) olarak kaydetmek isteyen trans* bireyler doktor raporuna zorunlu tutuluyor. Bu zorunluluk, günümüzde devam eden bir stigmatizasyondur.

Kaynaklar:

Last updated: 10.03.2021

nach oben