Cinsel yönelim

Cinsel yönelim, bir kişinin hangi insana karşı cinsellik, romantik ya da duygusal çekimleri olduğunu tanımlar. Bu, eşcinsel (gay), lezbiyen, heteroseksüel, aseksüel ve diğer yönelimler içerebilir.

Eşcinsellik:

Eşcinsellik kelimesi, bireyin kendisiyle aynı cinsiyete ait olan insanlara karşı duyduğu cinsel ve/ya da romantik arzuyu tanımlar. Eşcinsel erkekler günümüzde çoğu zaman “gay” kelimesini tercih ederken, eşcinsel kadınlar ise “lezbiyen” kelimesini tercih ederler.

Heteroseksüellik:

Heteroseksüel kelimesi, bireyin karşı cinse karşı duyduğu cinsel ve/ya da romantik arzuyu tanımlar. Yani örneğin, bir erkek yalnızca kadınlardan hoşlanıyorsa, ya da bir kadın yalnızca erkeklerden hoşlanıyorsa, bu kişiler heteroseksüeldir. Almanca’da kısaltma olarak “hetero” kelimesi kullanılır.

Biseksüellik:

Biseksüel kelimesi, bireyin hem kadınlara hem de erkeklere karşı duyduğu cinsel ve/ya da romantik arzuyu tanımlar. İki cinsiyet kavramı dışında da, biseksüellik tüm cinsiyetlere karşı duyulan arzuyu tanımlayabilir. Bu durumda, günümüzde sıkça “panseksüel” kelimesi de kullanılır.

Aseksüellik:

Aseksüellik de tıpkı heteroseksüellik, eşcinsellik ve ya biseksüellik gibi bir cinsel yönelimdir. Fakat aseksüel bir bireyin karşısındaki insana duyduğu ilgi, cinsel arzudan daha çok duygusal bir arzudur. Kendilerini “aseksüel” olarak tanımlayan bireyler hiç ya da düşük düzeyde cinsel arzu yaşarlar. .

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği:

Trans bir erkek ya da trans bir kadın hem heteroseksüel hem de eşcinsel olabilir, tıpkı bir cis erkek ve cis kadın gibi. Cinsel yönelimi tanımlamak için önemli olan, kişinin cinsiyet kimliğidir, bedeni değil. Örneğin: Trans bir kadın erkeklerden hoşlandığı zaman “hetero”, kadınlardan hoşlandığı zaman da “lezbiyen” olarak tanımlanıyor. Bu durumun, yani cinsel yönelimin, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirip geçirmediğiyle bir alakası yoktur.

Queer:

Queer kelimesi çeşitli anlamlar taşıyabilir. Çoğu zaman tüm LGBTQI* bireylerini tanımlamak için kısa ve genel bir kavram olarak kullanılır, ama aynı zamanda daha somut anlam da taşıyabilir. Kendilerini yukarıda açıklamış olduğumuz kimliklerden birine ait hissetmeyen ya da onları fazla kısıtlayıcı olarak algılayan bir çok insan kendilerini “queer” olarak tanımlıyor. Bazı insanlar da “queer” kelimesini kendi cinsiyet kimliklerinden ve cinsel yönelimlerinden emin olmadıklarını ve bunları sorguladıklarını ifade etmek için kullanıyor.

Last updated: 24.06.2020

nach oben