Toplumsal cinsiyet ya da cinsiyet kimliği

Cinsiyet kimliği:

Cinsiyet kimliği, temel olarak bireylerin kendilerini hangi cinsiyete ait olarak gördükleridir. Kadın mıyım? Erkek miyim? Her iki cinsiyete de mi ait hissetmiyorum? Bu soruların cevabı kişiye göre değişebiliyor ve cinsiyet kimliğinin tanımlanmasında toplumsal cinsiyetin ve cinsiyet rollerin de etkisi olabiliyor.

Toplumsal cinsiyet:

Toplum, kadınlık ve erkeklik kavramları doğrultusunda kişilerin kendi cinsiyetlerini nasıl göstermeleri konusunda çoğu zaman sabit düşüncelere sahiptir. Bu düşünceler toplumdan topluma, kültürden kültüre değişebilir. Şahsi olarak insanlar cinsiyetlerini çeşitli şekillerde gösterebilirler ve bu her zaman toplumsal ve kültürel beklentilerle uyuşmak zorunda değildir.

Almanya’da artık “Üçüncü cinsiyet” (diğer) uygulaması başladı fakat toplumun büyük bir kısmı hala bireylerin kendilerini kadın ya da erkek olarak tanıtmalarını bekliyor. Bu beklentiler, çoğu zaman trans*, interseksüel ve non-binary insanların ayrımcılığa uğramalarına yol açıyor.

Cinsiyet rolleri:

Cinsiyetini tanıtmayla alakalı toplum, erkeklerin ve kadınların nasıl davranmaları konusunda da bir çok beklenti taşır. Giyim, spor dalları, meslekler, hobiler, renkler vs. daima kadınlara ve erkeklere göre ayrılır. Bunun altında da çoğu zaman yalnızca iki cinsiyetin olduğu inancı yatar. Bu durum, hepimiz için zorlayıcıdır çünkü bizleri kendi ihtiyaçlarımıza göre hareket etmek yerine, toplumun beklentileri doğrultusunda hareket etmeye zorlar.

Cisgender:

Cisgender kelimesi, cinsiyet kimliği ve biyolojik cinsiyetin birbirleriyle uyumlu olan kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Transgender:

“Transgender”, cinsiyet kimliği ile atanmış olan sosyal cinsiyetin uyumlu olmaması durumudur. Trans bir birey, kendi kimliğiyle uyuşan bir sosyal rolde yaşama arzusunu taşıyabilir. Aynı zamanda, toplumun cinsiyet beklentilerini karşılamak için kendi bedenini cinsiyet kimliğiyle uyumlu hale getirecek tıbbi tedavilere de başvurabilir (hormonlar, cinsiyet değiştirme ameliyatları). Trans bir birey, kendini net olarak kadın ya da erkek, non-binary ya da başka bir şey olarak tanımlayabilir.

Trans olmanın çeşitli türleri vardır ve bunlar çoğu zaman trans* kısaltması ile özetlenir. Cinsiyet kimliği ile doğuşta atanmış olan cinsiyetin uyumlu olmamasının verdiği duygu “cinsiyet disforisi” olarak tanımlanır.

Transseksüellik:

Uluslararası bağlamda “transseksüel” kelimesi (İngilizce: transsexual) günümüzde gittikçe daha az kullanılmaktadır ve onun yerine daha genel olan “transgender” tanımı tercih edilir. Transseksüel bireyler trans* bireyler arasında bir grup olarak tanımlanabilir. Kendilerini, doğuşta kendilerine atanmış olan biyolojik cinsiyetin karşıtına ait hissederler ve genelde hissettikleri cinsiyete ulaşmak için tıbbi tedavilere başvururlar.

Drag Queen:

Drag Queen kelimesi, doğuşta erkek olarak tanımlanan ve günlük hayatlarında da cinsiyet kimliği erkek olan, fakat sahnede kostümler, peruklar, makyaj vs. ile kadınlığın uç formlarını sergileyen kişileri tanımlar. Son zamanlarda Drag Queen olan kişiler popüler kültürde de yer almaktadır. Drag Queen olan kişilerin sahnede sergilemiş oldukları cinsiyetin çoğu zaman sanatçının cinsiyet kimliğiyle bir alakası yoktur.

Kültürlere göre spesifik tanımlar ve kimlikler:

Cinsel yönelim, bir kişinin hangi insana karşı cinsellik, romantik ya da duygusal çekimleri olduğunu tanımlar. Bu, eşcinsel (gay), lezbiyen, heteroseksüel, aseksüel ve diğer yönelimler içerebilir.

Last updated: 24.06.2020

nach oben