Çocuk isteği ve Aile

Lezbiyenler ve eşcinsel erkekler iyi ebeveyn olabilir mi?

Yazarlar: Metin APA’ya göre yazılmış, Uta Krüger ve Dr. phil. Gisela Wolf tarafından çevrilmiştir.

Birçok lezbiyen ve gay ebeveyndir; bazıları ise ebeveyn olmak isterler. Bamberg Üniversitesi Aile Araştırmaları Devlet Enstitüsü’nün ekspertizine göre, Almanya’da yaklaşık 16 500 – 19 000 arası çocuklar eşcinsel ebeveynlere sahiptir.

Lezbiyen anneler ve gay babalar toplumda gittikçe daha fazla görünürlük kazanırken, birçok insan böyle ailelerde yetişen çocukların sağlığı için endişelenmektedir. Birçok soru, lezbiyen ve gay insanlar hakkında yanlış bilgi ve önyargılardan kaynaklanmaktadır. Araştırmaların çoğu, eşcinsel ebeveyn tarafından yetiştirilen çocukların heteroseksüel ebeveyn tarafından yetiştirilen çocuklardan daha mağdur olup olmadıklarını incelemektedir. Bu bağlamda sıkça ortaya çıkan sorular ve bu soruların cevapları şunlardır:

1. Lezbiyen ve gay ebeveyn tarafından yetiştirilen çocuklar kendi cinsel kimliklerinin gelişiminde daha fazla zorluk yaşıyor mu?

Örneğin bu çocuklar, cinsiyet kimlikleri ya da toplumsal cinsiyet rolleriyle sorun yaşıyorlar mı?

Hayır!

Araştırmalar net bir şekilde şunu göstermektedir: Cinsel ve cinsiyet kimlik (cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet rolü ve cinsel yönelim dahil olmak üzere), heteroseksüel bir çiftin çocuğunda ne şekilde gelişiyorsa, lezbiyen annelerin çocuklarında da aynı şekilde gelişmektedir. Maalesef eşcinsel erkeklerin çocuklarıyla ilgilenen pek az araştırma bulunduğu için, burada bununla ilgili net bir ifade verebilmek şimdilik mümkün değildir.

2. Lezbiyen ve gay ebeveyn tarafından yetiştirilen çocuklar - cinsel yönelimleri dışında - kişisel gelişimlerinde sorun yaşıyorlar mı?

Örneğin, lezbiyen ya da gay ebeveynlerin çocukları ruhsal sorun ya da davranış bozukluğu yaşamaya diğer çocuklara göre daha mı meyilli?

Hayır!

Kişilik ve davranış üzeri yapılan araştırmalar, lezbiyen annelerin çocukları ve heteroseksüel bir çiftin çocukları arasında çok az farklılık bulmuştur. Dolayısıyla lezbiyen annelerin çocukları ve heteroseksüel bir çiftin çocukları benzer şekilde büyümektedir. Yine burada, eşcinsel babaların çocukları hakkında maalesef yeterince araştırma bulunmamaktadır.

3. Lezbiyen ya da gay ebeveynlerin çocukları sosyal ilişki kurmakta daha fazla zorlanır mı?

Örneğin bu çocukların, yaşıtları tarafından zorbalık görmeleri diğer çocuklara göre daha mı olasılıklı?

Hayır!

Araştırma sonuçları şunu gösteriyor: lezbiyen ve gay ebeveynlerin çocukları, tıpkı diğer çocuklar gibi yaşıtlarıyla ya da yetişkinlerle sosyal ilişki kurabiliyorlar. Araştırmalar genelde şu tabloyu çiziyor: lezbiyen ve gay ebeveynlerin çocukları, yaşıtları, ebeveynler, aile fertleri ve arkadaşlardan oluşan bir sosyal çevre istiyor.

4. Bu çocukların bir ebeveyn, ebeveynlerin arkadaşları ya da bir tanıdık tarafından cinsel istismara uğraması daha mı olasılıklı?

Hayır!

Eşcinsel ebeveynleri olan bir çocukta cinsel istismara maruz kalma riskinin daha yüksek olduğuna dair bilimsel hiçbir kanıt yoktur. Hatta aksine, lezbiyen ailelerde yetişmek, cinsel istismara karşı ekstra bir koruyucu faktördür.

Sonuç olarak: bilimsel araştırmalar, burada cevaplanan soruların aslında asılsız ve daha çok önyargıdan ibaret olduğunu kanıtlamıştır. Araştırmalar genelde, lezbiyen ve gay çocukların heteroseksüel çiftlerin çocuklarından farklı bir şekilde yetişmediklerini gösteriyor. Eşcinsel ebeveynlerin yanında yetişmek, tıpkı heteroseksüel ebeveynlerin yanında yetişmek kadar iyi hissettirebilir.

Kaynak:

APA = American Psychological Association. (2008). Answers to your questions: For a better understanding of sexual orientation and homosexuality. Washington, DC. [verfügbar unter http://www.apa.org/topics/sexuality/orientation.aspx].

Last updated: 10.03.2021

nach oben