Gelenek ve Göç

Yazar: Jochen Kramer

Farklı ülke ve dinlerde LSBTIQ*

LSBTIQ* insanlar her zaman ve her ülkede varlardı. Eskiden ya da hatta bazı ülkelerde günümüzde de görünür olmamaları, LSBTIQ* insanların maruz kaldığı baskılardan dolayıdır. LSBTIQ* olmak, dini inançlara genel olarak aykırı olmak anlamına gelmez çünkü tanımış olduğumuz dünya dinlerin hepsinde liberal yorumlamalar da bulunmaktadır. LSBTIQ’u ret etme, çoğu ülkelere sömürgecilik kapsamında batı tarafından ihraç edilmiştir (Kaynak: AI2013 eşcinsellik hakkında).

Kültürel geleneklerin anlamı

Bazı ailelerde veya toplumsal gruplarda, LSBTIQ* olmanın geleneklerle uyuşmadığına inanılıyor. Böyle durumlarda dini ve etnik gelenekler, LSBTIQ* bir insan olarak hür bir hayat yaşamayı oldukça zorlaştırır. Diğer tarafta, dini ve etnik gelenekler önemli bir güç kaynağı da olabilir. Dini ve etnik değerlerin yapıcı veya kırıcı etkide bulunması şu faktörle dayalıdır:

  • Ailede dini veya etnik geleneklerin açık ve destekleyici (= güç kaynağı) ya da sert bir şekilde (= zorluk) yaşanması
  • Sosyal çevreye uyumun iyi (= güç kaynağı) ya da kötü (= zorluk) olması
  • Ailede ve çevrede her insana (ve tüm cinsiyetlere) aynı hakların verilmesi, herkesin iyiliği üzerinde çalışılması ve şiddetin ret edilmesi (= güç kaynağı), ya da oldukça hiyerarşik, ataerkil bir düzenin bulunması ve bu düzende ağır bir namus kavramının olması, cinselliğin kontrol edilmesi ve şiddetin kullanılması (= zorluk).

Burada önemli olan nokta, geleneklerin ne şekilde yaşandığıdır çünkü ona göre gelenekler, güç kaynağı ya da tehlike olarak belirlenebilir. Hangi dine ya da etnik gruba ait olduğunuz burada aslında önemsizdir.

Kendi çevrenizde gelenekler, LSBTIQ* insanları tehlike altında bırakabilecek şekilde yaşanıyorsa eğer:

  • İçsel Coming-Out zorlaşır. Yani, hem cinsel yöneliminizi ve(ya) cinsiyet kimliğinizi hem de dini ve etnik kökeni kendi hayatınızda nasıl bir arada yaşayabileceğiniz sorusunu cevaplamakta zorluk çekebilirsiniz.
  • Dışsal Coming-Out da zorlaşır. Çünkü dolaylı olarak kendinizi dışarıya doğru ifade etmeniz kolay olmayacaktır.
  • hem LSBTIQ* olup hem de yeterince kültürel hassasiyete sahip olan insanlardan yardım talep etmek özellikle önemlidir.

LSBTIQ* ve göçmen kökenli insanlar için daha fazla bilgi:

Kendilerinin eşcinsel, biseksüel ya da trans olup olmadığını anlamaya çalışan göçmen kökenli insanlar çoğu zaman cinsel yönelim ve kültür arasında oluşan ilişki ve bazen çelişkiden dolayı daha fazla zorluklarla karşı karşıya olabiliyorlar.

Prof. Dr. phil. Melanie Steffens, 2010 yılında LSVD için yayınlamış olduğu bir araştırmada göçmen kökenli lezbiyen ve gaylerin yaşam koşullarını ve durumlarını ele almıştır. Araştırmanın sonuçlarını ve özetini burada bulabilirsiniz: www.migrationsfamilien.de

Göçmen kökenli aileleri LSBTIQ* konusu hakkında bilgilendirmek için LSVD, aynı sayfada online olarak bulabileceğiniz bir metot kitapçığı çıkartmıştır:

Psikososyal Kadın Danışma Merkezi “donna klara”, Schleswig-Holstein’da lezbiyen olmak ve göç hakkında bir broşür çıkartmıştır.

LSBTIQ* olan mültecilerin durumunu ele alan “Anders ankommen – Vielfalt verstehen” projemiz vardır. Burada, tercümanlık için bilgilendirme hazırladık - sitemizin “Download” bölümünde bulabilirsiniz.

Last updated: 31.03.2023

nach oben