سنت و مهاجرت

نویسنده: Dr. phil., Dipl.-Psych. Jochen Kramer

LGBTIQ * در کشورها و مذاهب مختلف

افرادی که LGBTIQ * هستند، همیشه در همه کشورها به یک اندازه وجود داشته و نیز وجود دارند. اینکه آنان در گذشته چندان دیده نمی‌شدند و یا در بعضی از کشورها هنوز هم چندان قابل مشاهده نیستند، به دلیل سرکوبی است که LGBTIQ * در آنجا تجربه کرده و یا هنوز تجربه می کند. * LGBTIQبودن، اساساً با عقاید مذهبی منافات اساسی ندارد، زیرا تفسیرهای لیبرالی از کتب مقدس و احکام دینی در همه ادیان بزرگ جهان وجود داشته و دارد. در بسیاری از مناطق و ادیان جهان، طرد افراد LGBTIQ * محصولی وارداتی است که با استعمار اروپا گسترش یافته است (منبع: AI2013 zu Homosexualität).

اهمیت سنت‌های فرهنگی

در بعضی از خانواده ها یا گروه های اجتماعی،LGBTIQ * بودن با سنت‌هایشان ناسازگار تلقی می‌شود. سنت‌های مذهبی و قومی، داشتن زندگی به عنوان فردی که LGBTIQ * است، را دشوار می‌کند. اما سنت های مذهبی و قومی نیز می‌توانند منبع مهمی از قدرت باشند. اینکه آیا سنت‌ها و ارزش‌های قومی و مذهبی اثر تقویت کننده یا تضعیف کننده دارند، (بر طبق نظر Kizilhan… ) به خانواده یا جامعه مبدا بستگی دارد:

    • سنت‌های مذهبی یا قومی بصورت آشکار و پشتیبان (= منبع قدرت) یا سخت‌گیرانه دقیق و روزمره (= دشواری) زندگی می‌شود.
    • ادغام در جامعه خوب (= منبع قدرت) یا ضعیف (= دشواری) در محیط اجتماعی وجود دارد.
    • به همه اعضای جامعه حقوق یکسانی اعطا می‌شود (از جمله تمام جنسیت‌ها)، همه به سمت رفاه هدایت می‌شوند و خشونت را به عنوان وسیله‌ای برای آموزش و پرورش رد می‌کنند (= منبع قدرت) و یا ساختار سلسله مراتبی، پدرسالاری وجود دارد، مفهوم مقتدر و سختی از شرافت وجود دارد، تمایلات جنسی کنترل می‌شود و خشونت از ابزارهای آموزشی است (= بار و سختی).

بنابراین چگونه زندگی کردن این سنت‌ها بسیار مهم است. این بستگی به این دارد که آنها منابع یا خطرات را نشان می‌دهند. این به این وابسته نیست که فرد به کدام دین یا گروه قومی تعلق دارد.

وقتی سنت‌ها به گونه ای زندگی می‌شوند که سلامت و رفاه افراد LGBTIQ * را به خطر بیندازند:

  • فهمیدن اینکه چگونه می‌توان زندگی خود را به گونه‌ای زندگی کرد که هم با جهت‌گیری جنسی و هویت جنسیتی فرد و همچنین اعتقادات و قومیت خود مطابقت داشته باشد، کار دشوارتری است (آشکارسازی درونی)
  • آشکار نشان دادن خود به دیگران همانطور که هستید دشوارتر است (آشکارسازی بیرونی)
  • بنابراین مهمتر از همه، حمایت شدن از طرف افرادی است که حساسیت فرهنگی دارند و در مورد مساله LGBTIQ * حساس هستند. این امر همچنین می‌تواند معیار مهمی در انتخاب حمایت‌های روان‌شناسانه باشد.

پیوندهای بیشتر برای افراد با زمینه‌هایLGBTIQ * و زمینه های مهاجرت

افراد با پیشینه مهاجرت که با این سوال روبه رو هستند که آیا هویت همجنسگرا، دو یا تراجنسیتی دارند اغلب با چالش های خاصی روبرو می‌شوند که برآمده از تعاملات بین گرایش جنسیشان و وابستگی فرهنگی آنها است.

در سال ۲۰۱۰ Prof. Dr. phil. Melanie Steffens اولین مطالعه در مورد وضعیت زندگی لزبین‌ها و گی‌های با سابقه مهاجرت را از طرف LSVD انجام داد. نتایج مطالعه و خلاصه آن را می‌توان در وبسایت www.migrationsfamilien.de یافت.

LSVD یک کتابچه راهنمای آموزشی برای خانواده‌های مهاجر با موضوع همجنس‌گرایی ارایه کرده است که در همین وب سایت قابل دسترسی است.

علاوه بر این، مرکز مشاوره روانپزشکی زنانDonna Klara ، آگهی تبلیغاتی درباره زندگی لزبین‌ها و مهاجرت در اشلسویگ-هولشتاین منتشر کرده است.

در پروژه „ورود متفاوت - درک تنوع“ ما به وضعیت پناهندگان LGBTIQ *   می‌پردازیم. در این پروژه جزوه‌هایی به زبان‌های مختلف منتشر کرده‌ایم که می توانید آنها را از قسمت بارگیری دریافت کنید.

Last updated: 31.03.2023

nach oben