چگونه می توانید متوجه شوید که کاملا حمایت می‌شوید؟

چگونه می توانید متوجه شوید که کاملا حمایت می‌شوید؟

نویسندگان: Dr. phil. Ulli Biechele, Dipl.-Psych. Margret Göth, Dipl.-Psych. Thomas Heinrich und Dipl.-Psych. Andrea Lang

معمولا جلساتی برگزار می‌گردند که از این طریق روشن شود که رابطه کاری شما با مشاور و یا درمانگرتان به چه میزان مثبت است.  در طول این زمان شما بررسی می‌کنید که میزان اعتمادتان به این شخص به چه میزان است، در صورت وجود سوتفاهم چگونه مساله را بین خودتان حل می‌کنید، آیا می‌توانید تصور کنید که خودتان را برای این شخص آشکارا و به دور از هر چیزی که باعث خجالت شما می‌شود بیان کنید.  در مشاوره‌ها و درمان‌های به همراه پشتیبانی متخصص زبان نیز چنین گذاره‌ای در مورد مترجم و متخصص زبان صادق است.

سوالاتی که می‌توانید از خودتان بپرسید:

  • آیا احساس اعتماد و تمایل به همکاری با این فرد می‌کنید؟                                   
  • کاملا حمایت می‌شوید؟ درک می‌شوید و احساس احترام از جانب او می‌کنید؟                                   
  • می‌توانید به راحتی در مورد  همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس، بینا جنسی و کوئیر بودن صحبت کنید؟                                 
  • درمانگرتان تا چه حد درباره زندگی افراد LSBTIQ آگاهی و دانش دارد؟                                   
  • آیا به شما این تصور را می‌دهد که زندگی شما را به عنوان یک LSBTIQ درک کرده و به رسمیت می‌شناسد؟ 

چه کاری می‌توانید انجام دهید، اگر احساس کنید که کاملا حمایت نمی‌شوید؟ ما توضیحاتی در صفحه چه کنیم زمانی که احساس حمایت شدن کامل را نداریم، ارائه داده‌ایم.

Last updated: 27.04.2021

nach oben