تنوع سالم

نویسندگان: متن مطابق با (انجمن روانشناسی آمریکا) APA ، ترجمه شده و اصلاح شده توسط M. Albarzawi ، Lu Kennner ، Uta Krüger و Dr. Gisela Wolf

LGBTIQ * بودن به همان اندازه LGBTIQ * نبودن سالم است!

گرایش جنسی

گرایش‌های همجنسگرایان زن (لزبین)، همجنسگرایان مرد (گی)، دوجنسگرایان یا دگرجنسگرایان اختلالات روانی نیستند. تحقیقات هیچ رابطه‌ی عِلّی بین هیچ یک از این گرایش های جنسی و آسیب شناسی روانی پیدا نکرده است. اگرچه برخی از افراد هنوز این پیش فرض را دارند که لزبین‌ها ، گی‌ها و یا دوجنسگرایان از نظر روانی "بیمار" هستند، دهه ها تحقیق و تجربه بالینی باعث شده است که سازمان‌های مطرح پزشکی (به عنوان مثال سازمان بهداشت جهانی) و سازمان‌های روان درمانی به این نتیجه برسند که تمام گرایش های جنسی ذکر شده، تجربیات سالم انسانی محسوب می شود. روابط لزبین‌ها، گی‌ها و دوجنسگرایان تجارب دلبستگی عاطفی‌ای هستند که از نظر کیفیت احساسی و مدت زمان آنها همانند روابط دگرجنسگرایانه می‌توانند خوب یا کمتر خوب پیش بروند.

هویت جنسیتی

در تجدیدنظر جدید در طبقه بندی آماری بین المللی بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی مرتبط (ICD-11) ، "تراجنس‌گرایی" نیز از فصل "اختلالات روانی و رفتاری" حذف و به عنوان "عدم انسجام جنسیتی" در فصل جداگانه ای در رابطه با سلامت جنسی ذکر شده است. . این هدف برای اطمینان از دریافت سریع و بدون پیچیدگی‌های اداری مراقبت‌های بهداشتی و حرفه‌ای و در عین حال جلوگیری هر چه بهتر از آسیب شناسی روانی افراد تراجنس است.

برای افراد تراجنسی‌ای که خارج از جنسیت هستند و یا به طور کلی می‌خواهند از ذکر هویت جنسیتی خود به موجب قانون وضعیت مدنی چشم پوشی کنند و یا می‌خواهند آن را به "متنوع" تغییر دهند ،  اینکه نیاز به یک گواهی پزشکی -برای "نوع توسعه جنسیت"- خود دارند ، همچنان به عنوان یک انگ آسیب شناسی است.

منابع:

Last updated: 10.03.2021

nach oben