مشاوره و درمان

مشاوره و درمان چیست و چه زمانی می تواند مفید باشد؟

LSBTIQ بودن به همان اندازه LSBTIQ  نبودن سالم است

مهم نیست کسی LSBTIQ باشد یا خیر، در شرایط خاص و پر فشار، مشاوره و درمان می‌تواند بسیار راهگشا باشد 

به عنوان مثال:

 • وقتی کسی می‌خواهید خودش را بهتر درک کند                                   
 • زمانی که کسی می‌خواهید اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند                                   
 • آن وقتی که کسی دیگر نمی‌تواند به تنهایی با مشکلات و سوالات کنار بیاید                                   
 • وقتی کسی تنهاست                                   
 • زمانی که کسی می‌خواهد بر ترس‌هایش چیره شود                                   
 • آن وقت که کسی بخواهد از ادامه آسیب زدن به خودش جلوگیری کند

و یا: 

 • وقتی کسی دیگر نمی تواند بخوابد                                   
 • آن زمان که فکرهای یکسانی همیشه در ذهن شما چرخ بخورد                                   
 • وقتی کسی مجبور است که بارها و بارها به همان شرایط گذشته فکر کند                                   
 • اگر کسی سردرد شدیدی دارد که برای آن هیچ توضیح جسمی ندارد
 • و زمانی که کسی به این فکر می‌کند که بهتر است به زندگیش پایان دهد 

همچنین شاید بتوان از این طریق جواب مناسبی برای سوالات زیر پیدا کرد:

 • چگونه می‌توانم با افراد یا پناهنده‌های LSBITQ ارتباط برقرار کنم؟                       
 • چگونه می‌توانم در محل اقامتم احساس امنیت کنم؟
 • نزد چه کسی یا در چه شرایطی می‌توانم با خیال راحت آشکارسازی کنم؟                       

مشاوره و روان‌درمانی می تواند بسیار مفید باشد، زمانی که فشار سنگینی وجود دارد که چیره شدن بر آن بسیار مشکل است. در این شرایط به دنبال کمک روانشناسی بودن، می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.

اگر درد و رنج و فشار روانی بسیار بزرگ و سنگین است و یا اگر دچار تغییرات و اختلالات ذهنی شدید هستید (به عنوان مثال:  شنیده شدن صدا در ذهن)، درمان دارویی می تواند بسیار کمک کند. این روش هم می‌تواند سرپایی انجام گیرد و یا ممکن است در یک بیمارستان روانی باشد.

 

Last updated: 27.04.2021

nach oben