چه امکانات و فرصت‌های حمایتی وجود دارد؟ کجا می توانم درمانگران و مراکز مشاوره را پیدا کنم؟

چه امکانات و فرصت‌های حمایتی وجود دارد؟ کجا می توانم درمانگران و مراکز مشاوره را پیدا کنم؟

در سیستم بهداشت در آلمان، کلیه افراد موظف هستند خود را بیمه درمانی کنند.

تامین سلامت پناه‌جویان به طور کلی در قوانین مربوط به پناهندگی و پناهجویان(AsylbLG) در نظر گرفته شده است. چه زمان و کی می‌توان مشاوره یا روان درمانی کرد، بستگی به وضعیت اقامت هر فرد دارد.

  1. ۱۸ ماه اول - بدون اجازه اقامت:
  • در طول این دوره، اداره رفاه اجتماعی مسئول تحقق ارائه مراقبت های پزشکی است. بسته به ایالت محل اقامت، یا یک گواهی درمان پزشکی در صورت بیماری، و یا یک کارت بهداشتی الکترونیکی محدود شده توسط دفتر تأمین رفاه اجتماعی صادر می‌شود.
  • دسترسی به روان درمانی و یا مشاوره در این دوره آسان نیست، زیرا در این زمان دسترسی به این دو در شرایط اضطراری و اورژانسی مورد لحاظ واقع شده است. ادارات مسئول موظفند نیاز به درمان را به عنوان یک شرط اضطراری تایید کنند.
  • اکثر پناهجویان و پناهندگان در این زمان تحت درمان توسط مراکز روانی‌ اجتماعی مخصوص پناهندگان و قربانیان شکنجه (PSZ) هستند. در آلمان ۴۲ مرکز (PSZ)  وجود دارد. پذیرش بیمار بر اساس یک لیست انتظار انجام می‌گیرد. 
  1.  پس از ۱۸ ماه اقامت - بدون اجازه اقامت:
  1. هنگام دریافت اجازه اقامت و یا شروع به کار، عضویت در بیمه درمانی قانونی الزامی می‌گردد.
  • افراد می‌توانند به یک روانپزشک پزشکی و یا یک روانپزشک مورد تایید صندوق بیمه مراجعه کنند (لینک BPtK).  

کجا می‌توانم بهترین پیشنهاد را بیابم؟

مطب  روانپزشک پزشکی یا روانپزشک مورد تایید صندوق بیمه:

• درمانگرانی که عضو VLSP هستند:

مراکز درمانی روانی اجتماعی برای پناهندگان:

سازمان‌ها و انجمن‌هایی که در ارائه و یا پشتیبانی خدمات فعال هستند:

مراکز مشاوره خاص برای افراد LSBTIQ:

در اینجا یک فهرست کلی از مراکز مشاوره برای لزبین‌ها، همجنسگرایان مرد، دوجنسگراها و ترانس‌ها در آلمان قرار داده‌ایم. و فهرست پیشنهادی مشاوره‌های اعضای مرکز VLSP را از ایتجا جستجو کنید.   

مراکز وبژه مشاوره پناهندگان LSBTIQ در لینک‌های زیر قابل دسترسی هستند:

حتی اگر یکی از این مراکز خدمات مشاوره نیز ارائه ندهد، می‌تواند در جستجو برای یافتن مشاوره و یا درمان کمکتان کنند:

Last updated: 27.04.2021

nach oben