درباره ما

Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie e.V.

ما انجمنی هستیم متشکل از افرادی با سابقه LGBTIQ * که در زمینه‌های روانشناختی فعالیت داریم و همچنین در حال آموزش در این زمینه هستیم. ما تمایل داریم که در وب‌سایتمان اطلاعات معتبری (رجوع کنید به استانداردهای کیفیت ما) در زمینه موضوعات LGBTIQ * ارایه دهیم و عموما این اطلاعات بیش از هر کس برای این افراد مفید خواهد بود:

  • افرادی که خود LGBTIQ * هستند
  • بستگان و دوستانشان
  • متخصصانی که آنها را از منظر کاری حمایت می‌کنند
  • و نیز برای عموم علاقه‌مندان عرصه عمومی

نکته مهم برای کسانی که به دنبال کمک هستند: اطلاعات موجود بر روی وب سایت ما، صرفا برای حمایت از شما ارایه شده‌اند و جایگزینی برای مشاوره و یا درمان حرفه‌ای نیستند!

اطلاعات ارایه شده در وب سایت ما از قرار زیر است:

صفحه پروژه

پروژه „ورود متفاوت - درک تنوع“

این پروژه به پناهنده‌های همجنسگرایان زن و مرد، دوجنسیتی‌ها، ترنس‌ها، بین جنسیتی‌ها و یا افراد کوییر می‌پردازد و برای افراد LGBTIQ * اطلاعاتی در مورد واقعیت‌های زندگی به زبان‌های مختلف در این وب‌سایت ارایه می‌گردد. این اطلاعات چندزبانه نگاهی اجمالی دارد به گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی مختلف، مثلا موضوع آشکارسازی...

Read more

مشاوره و درمان

اطلاعات کلی، پیشنهادات درمانی و مشاوره

در صفحه‌های „مشاوره و درمان“ اطلاعات کلی درباره روانشناسی، مشاوره روانشناختی و پیوندهای مربوط به پیشنهادات درمانی و مشاوره را خواهید یافت. همچنین شیوه دسترسی پناهنده‌ها به مشاوره روانشناختی نیز توضیح داده شده است.

Read more

LGBTIQ *

تنوع جنسیت و گرایش‌های جنسی

LGBTIQ * به چه معناست؟ در این وب‌سایت به بررسی اجمالی تنوع جنسیت و گرایش‌های جنسی می‌پردازیم. ما به جنبه‌های جسمی، روانی و اجتماعی جنسیت نگاه می‌کنیم.

Read more

آشکارسازی

آشکارسازی اَشکال و چهره‌های متفاوتی دارد.

آشکارسازی به عنوان زمانی برای جستجوی هویت شخصی خود به عنوان یک زن همجنسگرا، یک مرد همجنسگرا، یک دوجنسیتی، یک ترنس، یک بین جنسیتی و یا یک کوییر می‌تواند اَشکال و چهره‌های گوناگونی داشته باشد و موجب بوجود آمدن احساسات گیج کننده‌ای شود. صفحات این وب‌سایت در واقع به همین منظور طراحی شده‌اند. علاوه بر این، این امر در جهت توضیح اهمیت آشکارسازی بر روند پناهندگی افراد است.

Read more

زیست جهان

مدرسه، کار، خانواده، جامعه و ...

اگر فردی LGBTIQ * باشد، این به این معناست که در تمام عرصه‌های زندگی خود مانند: مدرسه، دوره‌ کارآموزی، کار، شراکت (رابطه انسانی)، در خانواده خود، تجربه قربانی تعصب و خشونت و ... بودن را دارد. در این صفحات به این وجوه مختلف زندگی افرادی LGBTIQ * هستند، می‌پردازیم.

Read more

Last updated: 20.04.2021

nach oben