آشکار سازی برای پناهندگان

نویسندگان: Psych. (M.Sc.) Lu Kenntner & M. Albarzawi

آشکارسازی برای پناهندگان و پناهجویان معنای دیگری دارد و می‌تواند چالش بزرگتری برایشان ایجاد کند.

در موقعیت‌های مختلف زندگی، افشای گرایش جنسی و / یا هویت جنسیتی، ضرورت‌ها و پیامدهای مختلفی دارد. زنجیره کمک می‌تواند در شرایط مشخصی بهتر و بیشتر به پناهندگان کوییر کمک کند، و آن زمانی است که آنها آشکارا در مورد هویت خود صحبت کنند. در عین حال وجود افرادی که به موضوعات گرایش جنسی و هویت جنسیتی حساس نیستند و یا نگرش‌های مغرضانه و کلیشه‌ای دارند، می‌تواند منجر به تبعیض و محرومیت شود.

چیز دیگری که می‌تواند کمک کند، رصد نشانه‌هایی است که حکایت از مهم انگاشته شدن این موضوعات در محیط‌های مرتبط، موسسات و یا سازمان‌ها دارد. بروشور یا آگهی‌هایی مثلا شامل پرچم رنگین کمان می‌تواند کمک کننده باشد. تلاش غیرمستقیم برای درک حساسیت افراد در مورد مسائلی مثل گرایش جنسی و هویت جنسیتی می‌تواند به شما کمک کند، تا در زمانی مناسب بتوانید در مورد مسائل و نگرانی‌های خود با آنها صحبت کنید. زمان مناسب برای برداشتن گام‌ها را بیابید و همزمان تلاش کنید گروه‌ها و افرادی را به یکدیگر مرتبط کنید که به طور کلی تنوع جنسی و جنسیتی را پذیرفته‌اند. تلاش کنید روابط مثبتی که به شما انگیزه می‌دهند، ایجاد کنید. از طریق مراکز مشاوره ویژه LGBTIQ می توانید به چنین افرادی دسترسی پیدا کنید.

آشکارسازی در زنجیره کمک:

در طول مدت درخواست پناهندگی و پس از آن، ممکن است لازم باشد با چندین حامی تماس بگیرید، چه در محل اسکان پناهندگان، چه در مراکز پشتیبانی اجتماعی و روانی یا با ادارات. گاهی اوقات لازم است که آنها در مورد گرایش جنسی یا هویت جنسیتی شما مطلع شوند تا بتوانند بهتر نیازهای شما را برآورده کنند، به عنوان مثال: اگر می خواهید محل زندگی خود را به این علت که احساس راحتی نمی‌کنید و یا در معرض خطر هستید، تغییر دهید و یا به این علت که برای یافتن پیشنهادات پشتیبانی ویژه LGBTIQ  نیاز به کمک دارید. 

دانستن این نکته ضروری است که افرادی که با آنها صحبت می‌کنید اغلب مجاز به انتقال اطلاعات شما به دیگران نیستند، مگر اینکه شخصاً اجازه این کار را به آنها بدهید. همچنین اگر نمی‌خواهید جهت گیری جنسی یا هویت جنسیتی خود را برای اطرافیان خود فاش کنید، معمولاً توصیه می‌شود که این افراد را در جریان بگذارید.

آشکارسازی در زنجیره کمک:

در طول مدت درخواست پناهندگی و پس از آن، ممکن است لازم باشد با چندین حامی تماس بگیرید، چه در محل اسکان پناهندگان، چه در مراکز پشتیبانی اجتماعی و روانی یا با ادارات. گاهی اوقات لازم است که آنها در مورد گرایش جنسی یا هویت جنسیتی شما مطلع شوند تا بتوانند بهتر نیازهای شما را برآورده کنند، به عنوان مثال: اگر می خواهید محل زندگی خود را به این علت که احساس راحتی نمی‌کنید و یا در معرض خطر هستید، تغییر دهید و یا به این علت که برای یافتن پیشنهادات پشتیبانی ویژه LGBTIQ  نیاز به کمک دارید. 

دانستن این نکته ضروری است که افرادی که با آنها صحبت می‌کنید اغلب مجاز به انتقال اطلاعات شما به دیگران نیستند، مگر اینکه شخصاً اجازه این کار را به آنها بدهید. همچنین اگر نمی‌خواهید جهت گیری جنسی یا هویت جنسیتی خود را برای اطرافیان خود فاش کنید، معمولاً توصیه می‌شود که این افراد را در جریان بگذارید.

مترجمی زبان

ما یک دستورالعمل جامع درباره موضوع مترجمی در مشاوره با افراد LGBTIQ ای که مشاوره می‌گیرند، متخصصان روانشناختی و اجتماعی و نیز مترجمان زبان، تدوین و ایجاد کرده‌ایم. مشاوره‌گیرنده‌ها دسترسی به اطلاعات لازم را به زبان‌های آلمانی ، انگلیسی و عربی دارند.

پیوندها:

Last updated: 10.03.2021

nach oben