پیش‌داوری و تبعیض

تبعیض نسبت به افراد LSBTIQ در آلمان نیز مسبوق به سابقه است

تبعیض اجتماعی علیه افراد LSBTIQ

اگر‌چه قانون در آلمان اغلب از حقوق افراد LSBTIQ حمایت می‌کند اما نباید چنین انتظاری داشت که در تمام نقاط آلمان شاهد تبعیض نباشیم. هنوز پیش‌داوری‌های اجتماعی وجود دارند که خود را در محیط اجتماعی، مدرسه، اماکن تفریحی و نیز محیط کار بصورت تبعیض نشان می‌دهند. یک وضعیت حقوقی و قانونی آزاد نمی‌تواند بطور خودکار به این امر بینجامد که همه زمینه‌ها و طبقات اجتماعی با افراد LSBTIQ با احترام رفتار کنند.

اشکال مختلف تبعیض و خشونت علیه افراد LSBTIQ:

تبعیض می‌تواند در اشکال مختلفی ظهور پیدا کند. می‌تواند با کنایه و ریزپرخاشگری آغاز شود، با تصاویر و شعارها ادامه پیدا کند و حتی منجر به خشونت زبانی ویا حتی جسمی گردد.

هم‌جنس‌گرا هراسی یا هوموفوبیا

در بسیاری از جوامع علیه افرادی که با همجنس خود رابطه جنسی و یا عاطفی دارند، پیش‌داوری‌هایی وجود دارد. این پیش‌داوری‌ها می‌توانند خود را به صورت توهین، تبعیض قانونی و یا حتی تا خشونت جسمی وحشیانه نشان دهند. هوموفوبیا اغلب رابطه نزدیکی به تراجنس‌هراسی و زن‌هراسی دارد، بطور مثال اغلب مردان همجنسگرا به زن بودن متهم می‌شوند و به همین نحو به اغلب زنان همجنسگرا به خاطر رفتار مردانه‌شان حمله می‌شود.

تراجنس‌هراسی

افراد تراجنس معمولا پر‌رنگ‌ترین بخش گروه LSBTIQ را که در سطح اجتماع دیده می‌شود، تشکیل می‌دهند. و از این حیث بیشتر در معرض تبعیض قرار می‌گیرند. حتی در درون جامعه LSBTIQ هم این گروه تبعیض را تجربه می‌کنند. شایان ذکر است که بسیاری از مردان همجنسگرا و همچنین زنان همجنسگرا اطلاعات کافی در مورد افراد ترانجنس ندارند.

فمیفوبیا

هر نوع رد و کم ارزش کردن هر انواع زنانگی و بویژه در رابطه با زنانگی افرادی که در بدو تود جنسیت مذکر به آنان نسبت داده شده است را فمیفوبیا می‌گویند. مردانِ زنانه اغلب مورد تمسخر و سرگرمی قرار می‌گیرند و هویت جنسیشان را زیر سوال می‌برند، این تنها مشکلی در اکثریت جامعه نیست، بلکه آنان در بین همجنسگرایان مرد نیز مورد تمسخر قرار می‌گیرند.

نژاد‌پرستی در جامعه LSBTIQ:

تبعض بر اساس نژاد و یا جغرافیای محل تولد از رایج‌ترین اشکال تبعیض در جامعه LSBTIQ می‌باشد. افرادیکه پیش‌زمینه مهاجرتی دارند و یا آنان که متعلق به اغلیت‌های قومی هستند و یا کسانی صرفا از فرهنگ‌های دیگر در اغلب موارد احساس به حاشیه رانده‌شدن از طرف اکثریت جامعه خود را دارند. افراد متعلق به گروهLSBTIQ که رنگین پوست هستند اغلب در جامعه خودشان درگیر پیش‌قضاوتی اینکه چگونه با جنسیت و هویت جنسی خود کنار می‌آیند هستند. نژاد‌پرستی می‌تواند فرمی از فتیش ویا انتظاراتی در ارتباط با نقش‌ها و شیوه‌های رفتاری داشته باشد.

Last updated: 24.06.2020

nach oben