Hukuki anlamda hangi noktalar düşünülmelidir?

Yazarlar: Isabelle Melcher & Kai Janik

Trans* bireylerin yasal konumları şu an bir dönüm noktasında. Birçok trans* birey için, adlarını ve nüfusta kayıtlı olan cinsiyetlerini değiştirebilmek oldukça önemlidir. Bu alanda yeni yasal uygulamalar gelene kadar, maalesef şu anda hâlâ “Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG)” adlı yasa geçerlidir. Bu yasa, bahsi geçen değişiklikler için mahkeme karşısında duruşmayı şart koşuyor. Aynı zamanda iki tane psikiyatrik rapor şartı içeriyor. Bu uygulama, LGBTQ* toplumu ve siyasetin de önemli kısımları tarafından çağdışı ve ayrımcı olarak değerlendiriliyor. Siyasi partiler tarafından parlamentoya bu yasayı değiştirmek için çeşitli yasa önerileri sunulmuş olsa bile, yeni bir yasa kararı alınması senelerdir erteleniyor. Söz konusu uygulama, mahkeme içeren bir uygulama olduğu için, bireyler duruşma için maddi destek talep edebilirler. Almanya’da, ad ve nüfusta cinsiyeti değiştirme talebi, ikamet durumu gözetmeksizin Almanya’da yaşayan insanlar için mümkündür. Fakat bu durumda değişiklik sadece Almanya’da geçerli olup, diğer ülkelerde geçerli olmayabilir.

Seçilmiş isim ve arzu edilen hitap şeklini hayatın bir çok alanında kullanabilseniz bile, bunu yasal olarak talep etme hakkı sadece adınız ve cinsiyetinizin hukuki olarak değiştiğinde doğar. Bu durum, trans* bireylerin hâlâ başka insanların anlayışına ve iyi niyetine bağlı oldukları anlamına geliyor. Diğer bir sorun ise, şu an ki yasaların yalnızca binary olan trans* bireyler için uygulanabilmesidir. Non-binary trans* bireyler, bahsi geçen TSG yasasından faydalanamazlar. Bazı trans* bireyler, çeşitli kurum ve mahkemelere başvurarak cinsiyet kayıtlarını “divers” olarak kaydettirme hakkını elde ettiler, fakat bu mahkeme kararların hiçbiri  genel bir prosedür değişikliğine yol açmadı. Burada, yakın zamanda uygulamaya geçecek olan yeni bir yasa umut veriyor: yasa, non-binary trans* bireyleri de dikkate alacak ve rapor zorunluluğunu kaldıracak. Ayrıca, trans* bireylere özel yasa uygulamasının sonlanması ve yerine genel nüfus kaydına aktarılmaları ve bu bağlamda yetkilerin mahkemelerde değil de nüfus dairelerinde olması önemli ve gerekli bir adımdır.

Last updated: 10.03.2021

nach oben